Top

Informes pericials des de 300 €

Si necessita un informe pericial del seu habitatge per reclamar una compensació per qualsevol tipus de dany, truqui’ns i ens encarregarem de redactar-lo.

Tot i les millores en la construcció d’edificis, pot succeir que el nostre habitatge habitual o el nostre espai de treball pateixin els efectes del pas del temps, de les inclemències meteorològiques o d’altres factors.

Si és aquest el cas i necessita un informe complet de danys per reclamar la compensació que legalment li correspongui, envieu-nos un e-mail indicant-nos el seu problema i ens posarem a treballar de seguida. Visitarem l’edifici, farem un complet reportatge fotogràfic i redactarem l’informe amb el qual vostè podrà fer valer els seus drets davant d’una companyia d’assegurances o un jutjat.

El preu d’aquest tràmit es deglosa en dues fases. Hi ha la possibilitat, sempre desitjable, que les parts arribin a un acord abans d’arribar a judici. En aquest cas, el client només haurà d’abonar l’import de l’informe.

En el cas, menys desitjable però també possible, que les responsabilitats derivades de l’informe s’hagin de dirimir davant un jutjat, el client abonarà una quantitat addicional per la declaració com a tècnic de l’arquitecte que hagi redactat l’informe.

Els preus d’aquests dos conceptes, impostos no inclosos, són els següents:

300 € per l’informe pericial; no inclou les proves addicionals, en cas que es considerin necessàries per a un millor diagnòstic
300 € per la defensa de l’informe davant la instància judicial o organisme equivalent que ho sol·liciti

Si voleu que comencem a treballar en el seu cas, o si necessita que li aclarim alguna qüestió important per a vostè abans de decidir-se, ompli el formulari que trobarà a continuació i ens posarem a treballar de seguida.


Post a Comment

Pin It on Pinterest

%d bloggers like this: