Top

La cédula d’habitabilitat de segona ocupació

La cèdula d’habitabilitat de segona ocupació és un document que acredita que un habitatge compleix amb els requisits de la normativa vigent i que, per tant, és apta perquè les persones hi visquin. No només això: les companyies de subministraments i les notaries exigeixen aquest document per, respectivament, poder donar d’alta els serveis i autoritzar l’operació de compravenda de l’habitatge. També és un tràmit imprescindible en contractes de lloguer.

A Catalunya, aquest document està regulat des de l’any 1983, i, en l’actualitat, el decret que fixa l’estàndard mínim que tot habitatge ha de complir és el decret 141/2012. En aquest post, us explicarem algunes de les claus d’aquest decret, així com els punts més importants que convé tenir en compte, referits als habitatges que necessitin cèdula de segona ocupació.

Vigència del document

25 anys, en el cas de cèdules de primera ocupació (habitatges nous) i 15 anys per a la cèdula de segona ocupació. Passat qualsevol d’aquests dos terminis, el document ha de ser renovat i complir els requisits normatius vigents en el moment de la renovació.

 • Àmbit d’aplicació i articles del decret aplicables
  Habitatges nous: annex 1. Habitatges dotacionals: annex 3. No parlarem d’elles en aquest post, perquè es tracta d’un cas diferent
 • Habitatges posteriors al 11 d’agost de 1984 (disposició transitòria primera)
 • Habitatges anteriors al 11 d’agost de 1984 (annex 2). Parlem d’això en el següent paràgraf

Requisits a complir per habitatges construïts abans l’11 d’agost de 1984

 • Estances mínimes: sala, zona de bany i cuina
 • Construcció sòlida i estanca
 • Superfície útil igual o major a 20 m2 (excepcions: habitatges d’entre 15 i 20 m2 amb llicència d’obres sol·licitada abans de l’1 de febrer de 1984 i amb cèdula d’habitabilitat concedida)
 • Superfície mínima de la sala: 10 m2, amb un espai mínim de 2,40×2,40 m i sense aparells higiènics
 • Superfície mínima de sala i cuina, quan comparteixin espai: 14 m2
 • Superfície mínima d’habitacions: 5 m2, amb un espai mínim de 1,80×1,80 m i sense aparells higiènics
 • La ventilació de sales i dormitoris serà obligatòriament a través de finestres a l’exterior, sense passar per altres estades
 • Equipament de l’habitatge: aigua freda i calenta; evacuació d’aigües residuals; subministrament elèctric; equip higiènic compost per un lavabo, una pica i una dutxa o banyera; cuina composta per una pica i un aparell de cocció, separats físicament del bany

Dades necessàries per a sol·licitar la cèdula de segona ocupació

 • Adreça completa de l’habitatge
 • Nom, DNI, adreça i dades de contacte del propietari (si hi ha més d’un, n’hi ha prou amb consignar els de qualsevol d’ells)
 • Referència cadastral (apareix en l’escriptura de propietat de l’habitatge i en el rebut de l’IBI)
 • Detall complet de les estances de l’habitatge i superfície útil de cadascuna d’elles

Per al càlcul de les superfícies de l’habitatge, sol ser necessària una visita a l’immoble per mesurar les estades, a més de per comprovar que es compleixen els requisits normatius. Un cop presos aquestes dades, vam elaborar un document que portem a visar al Col·legi d’Arquitectes. Aquest tràmit costa aproximadament 12 euros.

En paral·lel, elaborem un segon document, denominat declaració responsable, que adjuntarem a la sol·licitud posterior. En ell, com tècnics, certifiquem l’antiguitat de l’habitatge a partir de les dades que figurin en el nostre poder. En funció d’aquesta antiguitat, marcarem la casella corresponent, i tramitarem la cèdula de la forma que marca la normativa. Com a últim pas, el signarem digitalment, ja sigui amb una clau de signatura específica, ja sigui amb el xip del nostre DNI electrònic si ho tenim (en aquest cas, només cal inserir-lo en un lector de targetes i connectar via USB a l’ordinador).

Amb aquests dos documents, accedim a l’oficina virtual de tràmits de la Generalitat de Catalunya. Allà, descarregarem un formulari que omplirem amb les dades que ens demana. És molt important fer tot el tràmit d’una sola vegada, ja que el sistema no acceptarà que tanquem el navegador i tornem a començar.

Un cop descarregat el formulari, el farcirem, el guardarem a la mateixa carpeta de descàrregues i amb el mateix nom (això també és molt important), i el pujarem a la web de gencat que hem mantingut oberta. Durant el procés, ens demanarà que signem digitalment el document. Tenim dues opcions. La primera és utilitzar la nostra clau de signatura o el nostre DNI electrònic. La segona és utilitzar l’idCAT mòbil, un sistema alternatiu que utilitza una contrasenya que rebrem en el nostre telèfon mòbil via SMS. És una opció que he començat a provar fa poc i que m’agrada molt, perquè m’estalvio els problemes entre el meu antivirus i el meu lector de targetes.

Després que el sistema rebi el document, ens emetrà un justificant de recepció i un codi de tràmit, amb el qual podrem consultar en qualsevol moment l’estat del tràmit. L’únic que ens quedarà serà pagar els aproximadament 13 euros que costa el tràmit davant de la Generalitat. Això pot fer-se des de la mateixa web o bé descarregar una carta de pagament per a fer-ho en qualsevol oficina d’alguna de les entitats bancàries autoritzades.

A partir d’aquí, només queda esperar entre tres i quatre setmanes per rebre la cèdula. Podem recollir-la a l’oficina central del Departament de Territori, demanar que ens l’enviïn per correu ordinari o bé, des de fa uns mesos, descarregar el document definitiu des del web de la Generalitat.

Necessites una cédula?

Si tens una vivenda i necessites la cèdula de segona ocupació, omple aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible.


Post a Comment

Pin It on Pinterest

%d bloggers like this: